آنجا چراغی روشن است...

کتابخانه ی کوچکمان را می گویم، همچنان چراغش روشن است و این خود سبب امیدواریست که هنوز هم بعد از این همه مدت جمعمان جمع است و پاتوقمان گرم. اوضاع و احوال هم رو به راه است و «کتابخانه ای برای زندگی بهتر» همچنان زنده و پویاست. 

برنامه های گروه را برای دعوت دوستان جدید به جمعمان خدمتتان تقدیم میکنم:

"شنبه های شعر"

شنبه ها از آسمان «شعر» می بارد! پشت پنجره می نشینیم و شر شر «شعر» ها را در حوض زندگی تماشا می کنیم. تیک تیک ساعت «وزن عروضی» می شود و از قل قل سماور «قافیه» می سازیم. فنجان قهوه هم «ردیف» می شود و کم کم کلمه می شویم، شنبه ها سرکار خانم رئیسی ما را به میهمانی شعر دعوت می کنند.

پذیرایی معمولا سلیقه ی میزبان است، میزبان ما هم قبلا ثابت کرده اند که بسی میهمان نوازند.

"تازه های دوشنبه"

از تازه های نشر چه خبر؟

دوشنبه ها خانم فراهانی سری به بازار می زنند و کلی کتاب نوبرانه برایمان می آورند! امیدوارم طعم کتابهای تازه را زیر زبانتان مزمزه کنید و به یاد بسپارید.

"چهار شنبه های داستان"

آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته! چهار شنبه ها روز داستان و رمان و قصه های شنیدنی است... شهرزاد قصه گوی ما سرکار خانم محسنی هستند که قبول زحمت فرمودند و هرچهارشنبه کتابی خواندنی برایمان هدیه می آورند و رمان نویسهای ایران و جهان را به کتابخانه ی کوچک ما دعوت می کنند.

"پنجشنبه های دعوا!"

من محور شرارتم! هر پنجشنبه قرار است دعوا راه بیندازم و فرار کنم!!!!! بحث و نقد و دعوا فقط روزهای پنج شنبه است!! هر هفته یک سوژه ی فرهنگی اجتماعی را بررسی خواهیم کرد.

"سینما جمعه"

جمعه‌ها خون جای بارون می چکه!!! جمعه وقت رفتنه، موسم دل کندنه!!! اما کجا؟ کجا بریم؟ معلومه!!! سینما!!! امان از عصرهای جمعه که هیچ چیزی دوای دردش نیست الا یک «فیلم» خوب و عالی!! سیما خانوم  جمعه ها ما را به «سینما» می برند و یک فیلم خوب و عالی به ما پیشنهاد می دهند! یک بار که به سینما جمعه سر بزنید مطمئنم مشتری ثابتش خواهید شد!!!  

پس معطل چه هستی؟ به جمع ما خوش آمدی... کافیست کلیک کنی:

کتابخانه ای برای زندگی بهتر