شبِ مهتاب و دو صد خاطره از زلفِ سیاهت

همه یادآورِ آن رویِ چو ماهت

همه عاشق

               همه شیدا

               خنده ها از سر هر کوی هویدا

               من و تو بال شدیم

پَرِ پرواز شدیم

تا تَهِ دشت دویدیم

چو درختی سَرِ هر راه شدیم

بوسه بر گونه ی هر ماه شدیم

رنگِ بال و پرِ شب تاب شدیم

            ما شباهنگِ فراموشیِ هر خواب شدیم

 

همه دنیا شده حسرت خورِ پروازِ من و تو

من و تو عاشقِ دنیا

من و تو منتظرِ آمدن و تابشِ فردا

همه شب در بغلِ هم

همه تن در تنِ هم ، سر به سرِ هم

به زیاد و به کمِ هم

شده راضی

قدمی سخت و دلی قرص نهادیم به بازی

شبِ مهتاب

تاس انداخته بازی شده آغاز

چه بازی؟

 

همه بازی

 

همه بازیچه ی دستی که تو را
بر سَرِ راهِ منِ دلداده نِشانید و من از مهرِ تو پرواز بیاموختم و تو

 

سیراب نمودی دل و جانم

و چه رازیست در این بازیِ مهتاب شبِ ما

و چه پروازِ عجیبی است در آغوش تو ای ماه...

 

 

 آرش وکیلی

 

ماه من

 


کانال تلگرامی خمار مستی  شامل نوشته های کوتاه، خلاصه اخبار، شعر، عکس، ترانه و کلا هرچه که شما بخواهید!!!