بالاخره یه دستی به سر و روی اینجا کشیدم...

اون اتفاق خوبه که پست قبلی گفتم هنوز نیفتاده، باید همینجور که به اینجا رسیدگی کردم یه دستی هم به سر و روی زندگیم بکشم! برای اولین قدم ریشامو تراشیدم! خواستم تفاوت حتی اگه ظاهریه نمود عینی داشته باشه!!!! نمیخوام منتظر اتفاقای خوب باشم، می خوام خودم همون اتفاق خوب باشم... به امید خدا...

 

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

                                          سهراب سپهری