سلام
پاسخ تاثیرگذار دوست عزیزم کاوه که احساس می‌کنم هریک از ما باید چندین بار آن را بخوانیم
پاسخ کاوه