خمار مستی -


از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟    به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم   

  • دوشنبه ۲۴ مرداد ۹۰

خمار مستی - خمار مستی II

  • يكشنبه ۲۳ مرداد ۹۰

خمار مستی - خمار مستی I

همه عمر بر ندارم سر از این خمارمستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی


تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

 

چه حکایت از فراغت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی ، در ماجرا ببستی


 نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به

 که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

 

دل دردمند ما را که اسیر تست یارا

به وصال مرهمی نه ، چو به انتظار خستی

 

نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

 

برو ای فقیه دانا به خدای بخش مارا

تو که زهد و پارسایی ، من و عاشقی و مستی


دل هوشمند باید که به دلبری سپاری

که چو قبله ایت باشد ، به از آن که خودپرستی

 

چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد

چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی

 

گله از فراق یاران و جفای روزگاران

نه طریق توست سعدی ، کم خویش گیر و رستی

                   

                                ( سعدی )

  • يكشنبه ۲۳ مرداد ۹۰
اینجا دغدغه های روزانه ی یکی از اهالی ایران زمین را می خوانید