آرش، یکی مثل همه ، یکی مثل هیچ کس ...

نویسنده ، شاعر ، خبرنگار ، روزنامه نویس، کاریکاتوریست، طنز نویس، خلبان و… هیچ کدام نیستم

فقط خودم هستم ، یعنی همیشه دوست دارم این جوری باشه 

گاهی می نویسم از هر آنچه که دلم بگه…

گاهی آماتور کاریکاتور می کشم…

گاهی هم زندگی می کنم!!!!!

یک جایی هم از ارسطو نقل کرده بودند راست و دروغش پای نقال و البته شخص ارسطو علیه الرحمه:

شخصیت خود را تشریح نکن.

چون کسی که تو را دوست دارد، می داند

و کسی که تو را دوست ندارد، باور نمی کند.+ از پس 7 سال وبلاگنویسی به اینجا به پناه آمده ام امیدوارم اینجا دیگر خانه ای پایدار باشد و با فی ل تر و تخریب و حذف و خراب شدن سرور و ... مواجه نشود...

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم...