مردمان دنیا قهرمانانشان را چنان ارج می‌نهند که گویی خداگونه‌های اساطیرِ یونان از آسمان‌‌ها بر زمین فرود‌آمده‌اند و پس از کسب افتخار برای مردمان کوچه و بازار، ردای قهرمانی از تن برانداخته و در کنار آن‌ها که دوستشان دارند زندگی می‌کنند.

اما این حکایت در ایران آن‌چنان متفاوت است که گویی یا ما با رسم انسانیت ناآشناییم و یاکه هرگز قهرمانی در میان خود ندیده‌ایم. شاید از همان زمان که رستم پشت سهراب را بر زمین کوبید و اسفندیار نوشدارو را ازو دریغ داشت، رسم قهرمان‌کشی در سرزمین مادر‌ی‌مان پایه گذارده شده‌بود.

وقتی پوریای ولی مغضوب دستگاه بود و وقتی‌که تختی خار چشم پهلوی‌ها شده‌بود تا مرگ مشکوکش شایعه‌ی قتل قهرمان را بر زبان‌ها بیاندازد هرگز کسی فکر نمی‌کرد که روزی قهرمانان فوتبال هم مورد گزند سیاسیون افراطی قرار گیرند. شاید نخستین کنش سیاسی در فوتبال تقابل پرسپولیس با تیم حکومتی تاج بود که در زمان خودش شور و غوغایی در فوتبال ایران به‌پاکرده بود. پس از انقلاب، شاید مهم‌ترین اتفاق سیاسی مچ‌بندهای سبز اعضای تیم ملی فوتبال در دیدار با کره‌جنوبی بود که ۵ روز پس از انتخابات88 انجام شد. بازیکنانی که در سال‌های بعد، شاید به جرم مچ‌بندهای سبز، در برهه‌های مختلف همچنان موردتهاجم رسانه‌ای قرار می‌گیرند و هنوز هم بین مردم محبوب‌القلوب‌اند.

افراطی‌ها در آن‌ سال‌ها یک‌بار مهدوی‌کیا را مورد تهمت وطن‌فروشی قراردادند و بار دیگر کریمی را متهم به روزه‌خواری کردند. یک‌بار به شجاعی تاختند و بار دیگر به نکونام ناروا گفتند. حالا باز ماجراهای اخیر سبب شده‌است که ایشان باز مسلسل رسانه‌هایشان را به‌سوی قهرمانان ملی بگشایند.

ماجرا ازاین‌قرار است که با محرومیت شجاعی و حاج صفی از تیم‌ملی، مهدی مهدوی‌کیا هم مانند کریمی و نکونام و خیلی‌های دیگر در اینستاگرامش می‌نویسد: «لحظاتی که باعث خوشحالی مردم ایران شدید هیچ‌وقت از یاد نخواهدرفت. به‌امید روزی‌که سیاست دست از سر ورزش بردارد و عمل جای شعار را بگیرد. ای‌کاش به فکر زیرساخت‌های ورزش، ساختن چند ورزشگاه آبرومندانه و توجه به ورزش‌های پایه این مملکت، از بین بردن فقر، اعتیاد، بیکاری و... بودیم نه اتفاقات لبنان و سوریه و عراق و... پاینده‌باد ایران و ایرانی.»

اما این پایانِ ماجرا نبود. هم‌زمان شدن ناخواسته‌ی این پست با شهادتت شهید حججی بهانه‌ای شد برای افراطیونی که در رزومه‌ی کاریشان حتی کوچک‌ترین افتخاری در سطح‌ملی وجودنداشته تا به یکی از پرافتخارترین قهرمانان بین‌المللی‌مان بتازند و او را تخریب نمایند غافل از اینکه ماهی‌گیری از این آب گل‌آلود جز بدنامی برایشان حاصلی نخواهد داشت.


پ.ن: ممنون که کانال خمارمستی را دنبال می‌کنید...