مجموعه طنز ماجراهای شازده گوگولو را در کانال خمارمستی بخوانید...
امیدوارم طنز روزانه‌ی شازده گوگولو مورد پسندتون واقع بشهخمار مستی